torsdag 11. november 2010

My girl, my girl, dont lie to me. Tell me where did you sleep last night?

Begravelse i kulden
Vennskap, samhold og styrke
Vi kaster rosene ned nå

My girl, my girl, dont lie to me.
Tell me, where did you sleep last night?

Øyvind som Andre?
Inger som kona til Philip?
Anneke som den andre tvillingen?

My girl, my girl, dont lie to me.
Tell me, where did you sleep last night?

Dont expect me to cry
Dont expect me to lie
Dont expect me to die
For you

My girl, my girl, dont lie to me.
Tell me, where did you sleep last night?

Ingen kommentarer: