fredag 10. januar 2014

Hvis livet er nådeløst, er mennesket med på å underbygge eller undergrave det?

Et filosofisk spørsmål som kommer av kombinasjonen gammel musikk og tilstedeværelelse på tog. Ikke et jeg kommer til å svare på selv, fordi jeg tror det er person, situasjon og ellers andre tilfeldigheter som spiller inn i ligningens betingelser. Likevel er jeg sikker på at jeg kan både være med på å gjøre det enten verre eller bedre, alt etter som omstendighetene. Dessverre. På en annen side, så betyr det at jeg kjenner meg selv, men også at jeg har forbedringspotensiale.

Nettet falt ned torsdag. Synd. Dette skulle vært tilgjengelig fra den niende. Min niende. Den niende. De ni.

Nettet er prisløst. Selv som barbar er en nødt til å annerkjenne denne sannheten, uansett språk og hula.

Ingen kommentarer: