lørdag 18. april 2009

Ost.Og.Skinke feat. Smør!

La meg unnskylde meg til å begynne med
La meg få unnskylde for det jeg kommer til å si
Men å være genuin det er vanskeligere enn det du tror
Men så ble jeg satt fast midt i mellom
La meg unnskylde meg til å begynne med
La meg få unnskylde for det jeg kommer til å si
Men å forsøke å være en annen er vanskelige enn du tror
Men så ble jeg satt fast i midt mellom
Mellom min stolthet og mitt løfte
Mellom mine løgner og hvordan sannheten stikker seg frem
Tingene jeg vil si til deg forsvinner før de er til
Det eneste som er verre enn en er null
La meg unnskylde meg til å begynne med
La meg få unnskylde for det jeg kommer til å si
Men å forsøke å gjenvinne din tillit var verre enn du tror
Men så ble jeg satt fast midt i mellom
Mellom min stolthet og mitt løfte
Mellom mine løgner og hvordan sannheten stikker frem
Tingene jeg vil si til deg forsvinner før de er til
Det eneste som er verre enn en er null
Det eneste som er verre enn en er null
Og jeg kan ikke forklare deg
I noe jeg sier eller gjør eller planlegger
Frykt er ikke redd for deg
Skyld er et språk du kan forstå
Jeg kan ikke forklare til deg i noe jeg sier eller gjør
Jeg håper gjerningene sier ordene de kan
For min stolthet og mitt løfte
For mine løgner og hvordan sannheten stikker seg frem
Tingene jeg vi si til deg forsvinner før de er til
Det eneste som er verre enn en er null
For min stolthet og mitt løfte
Mellom mine løgner og hvordan sannheten stikker seg frem
Tingene jeg vil si til deg forsvinner før de er til
Det eneste som er verre enn en er null
Det eneste som er verre enn en er null
Det eneste som er verre enn en er null

Ingen kommentarer: