mandag 4. august 2008

Mitt navn er noe dere kanskje kjenner til.

Forhåpentligvis. For navn er noe av det som gir oss makt til å definere oss selv, og makt over andre. Et navn kan være hemmelig. Et navn sier mye om hva vi mener om oss selv hvis vi kan velge det selv.

De aller fleste jeg vet om har ikke endret sine foreldres valg av navn. Et par stykker har gjort det. Men betyr det at de gjør det for å vise hvem de egentlig er, eller er det for å unnslippe en de ikke er?

Mitt navn er noe du som leser har hørt før. Men jeg har mange navn. Mange navn. Ett av dem er Skikkelseskifter. Et annet er Dragonite. Et tredje er Rasolin. Så følger Sarijera, Ravn, Torgrim, Martin, herr Styx, Wiltersen, herr Høst, mr. Martinius, Mini, herr Støvlespiser, Lille Venn og så videre, alt i en eneste stor usammenhengendehet. Listen er lengere enn hukommelsen, så mye er sikkert.

Enkelte navn er hellige. Navn som GUd HErren, Allah, Jehove, Jesus, Ibriham, Napoleon, Hitler, Bush, Pave Johannes Paul, Humlesnurr og Satan er for noen mennesker mer enn bare skrift og lyder. Det BETYR noe for dem. Så langt er det ingen av de nevnte navn som ringer en lignende bjelle midt i mitt dypeste sjeleavkomsmørke. Nei, det eneste navnet som betyr noe vesentlig for meg er hva jeg velger å kalle meg i øyeblikket.

Navn er overalt. Jeg ser rundt meg og oppdager en BOK ved tittel FATHERLAND, forfattet av ROBERT HARRIS og anbefalt av THE TIMES. Ovenfor meg på en STOL sitter FREDRIK, min kollega denne natten. Et GLASS står ved siden av meg. På DATAMASKINEN min hører jeg THE DOORS fra HØYTALERNE på PC'EN min. Kikker jeg på SKJERMEN ser jeg at det står INNLEGG og TITTEL på det jeg skriver. Navn er overalt. Det er nesten litt MATRIX over det hele. Skjønt, jeg forventer ingen AGENT SMITH eller NEO i nærheten utenfor HOTELLET. Som du ser, navnene er overalt, og de følger etter oss hvor enn vi drar, om det er til TIBET, USA, DOWN TOWN, HJEMME eller BORTE VEKK vi reiser til.

Navnene er overalt. Ikke rart det er vanskelig å påpeke en person med enkelnavn. Ikke rart folk tror de hører navnet sitt når det blir sagt et annet. Ikke merkelig at med så mange GJENSTANDER og VESNER som trenger navn at en lett blir forvirret og navngir samme vesen og gjenstand med et ikke ulikt navn. Er det rart det er forvirring?

Navn for navnets skyld? FRP ville sikkert ristet på hodet om det hadde stått i valgprogrammet til et annet parti.
Navn. En kan ikke leve uten det eller flykte fra dem.
Navn. Snart biter det deg i baken.

Ingen kommentarer: