mandag 11. august 2014

Kadettens logg

Jeg kommer nå til å begynne på et lite prosjekt jeg har valgt å kalle Kadettens Logg. Dette er en liten serie som jeg kommer til å skrive over en lengre periode. Tillat meg å presantere:
Kadett Ne'mar, 27 år gammel, student ved Stjerneflåten Akademi, medisinsk avdeling.
Loggen kommer til å være ført i kadettens penn.

Velkommen til Akademiet:
Jeg ble sluppet av i god til å finne frem dit jeg skulle meg et løfte om å bli hentet når det hele var ferdig - familie er praktisk slik første dagen og en ikke skal bo i nærområdet av Akademiet. Til tross for at Akademiet befinner seg så nær San Francico som det gjør, har jeg enda ikke beveget meg inn i byen. Den oppdagelsesferden får vente, nå venter innsiden av Stjerneflåtens utdanningslokaler som venter.

Det var en god åpningssermoni - klassisk musikk, variasjon i talere og jeg ble sittende med håp da den var ferdig. De obligatoriske åpningstalene som alltid følger ved slike sermonier holdt til tider overraskende høy standard og bar på lette humoristiske innslag

Etter det offisielle oppmøte der navn og studiespesialisering ble registrert fulgte en kjapp omvisning av området - denne sto mer erfarne studenter enn oss selv for.

Jeg bestemte meg for å lokalisere den nærmeste ferjestasjonen så jeg ville være fri til å komme og gå som jeg selv ønsket til skoleområdet. Det ville også være feil å ikke søke selvstendighet i forhold til familiens transportmiddel, jeg kan ikke regne med at de skal påta seg en drosjefunksjon.

San Francico fremsto som mindre og langt mer uoversiktelig enn jeg først hadde tross. Byen er vakker og tydelig vant med å bli oversvømt av kadetter på denne tiden av året.

Ingen kommentarer: