torsdag 7. februar 2013

A shout out

Jeg ønsker å tilegne dette innlegget til Dolkedronningen og min mor, to vidt forskjellige personer. Likevel, det er de to som har gitt meg rådet jeg har fulgt. Begge hadde det samme motivet også.

Jeg vet ikke om det kommer til å fungere. Jeg vet heller ikke om det vil virke. Jeg vet ikke hvor lenge jeg vil holde ut.
Det er så mye jeg ikke vet. Men jeg prøver. Og for det er jeg dem stor takk skyldig.

Av alle de usannsynlige kombinasjonene var dette en jeg ikke kunne se eller forvente meg.

Ingen kommentarer: