mandag 1. september 2008

Hvilken side er vi på?

"Vi er på demonenes side. Vi er ondskapens menn i Paradiset. Sendt av Døden for å spre ødeleggelse og undergang der vi går. Jeg er forbauset over at du ikke allerede visste det."

En mann hadde dette svaret. Han gjorde ting, ting han visste var galt, men fordi han ikke så noen annen mulighet, var han nødt til å gjøre dem. Den mannen var en gang nestkommanderende på Battlestar Galctica.

Ingen kommentarer: